ivan_denikin: (Default)
[personal profile] ivan_denikin
Написано [personal profile] sasha_shlo sur Помста
Українці самі винні у цій війні - це кара за ХІІ століття. Фіно-угорці Залісся жили у гармонії з природою. А українці, замість гуманітарної допомоги, відправили їм Юрка Довгорукого і його головорізів. І ті почали вбивати, ґвалтувати, грабувати. Аборигени виявилися добрими учнями, і навіть перевищили вчителів. І зараз підсвідомо мстяться колишнім колонізаторам.

Я взагалі не бачу різниці між Юрієм Довгоруким і Моторолою!

А ще давні українці вчинили у Заліссі лігвіцид. Вони просто знищили тубільську мову та культуру. А проте навіть не намагалися навчити аборигенів правильній українській! В результаті виник екзотичний креольський діалект, відомий зараз під назвою «російська мова».

А тепер українці ображаються, коли заліщани не шанують їхню мову. А самі у 12 столітті були кращі?!?!? Це ж ви їх самі й навчили!


Перевод на Великий Могучий Русский Языкъ:
Украинцы сами виноваты в этой войне - это наказание за ХII век. Финно-венгры Залесье жили в гармонии с природой. А Украинцы, вместо гуманитарной помощи, отправили им Юрия Долгорукого и его головорезов. И те начали убивать, насиловать, грабить. Аборигены оказались хорошими учениками, а также превысили учителей. И сейчас подсознательно мстят бывшим колонизаторам.

Я вообще не вижу разницы между Юрием Долгоруким и Моторолой!

А еще древние Украинцы совершили в Залесье лигвицид. Они просто уничтожили тубольцевской язык и культуру. Тем не менее даже не пытались научить аборигенов правильной украинской! В результате возник экзотический креольский диалект, известный сейчас под названием «русский язык».

А теперь Украинцы обижаются, когда залищаны не жалуют их язык. А сами в 12 веке были лучше?!?!? Это вы их сами и научили!

March 2017

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 02:35 am
Powered by Dreamwidth Studios